‘Vores mission er klar – de ydelser vi leverer, skal hjælpe vores kunder til at opnå en bedre sammenhæng mellem forretnings- og IT-strategien, styrke forudsætningerne for innovation og agilitet, samt sikre at IT-landskabet kan drives, og IT-projekterne gennemføres, på en overskuelig og kostoptimal måde…’

Brian Halkjær
Managing Director & Partner

Ledelsesrådgivning, forretnings-IT og digitalisering

Forretningsbehovene sætter rammerne for IT-strategien og systemerne, og som konsulenter arbejder vi på alle niveauer – fra opgaver rettet mod optimering af udvalgte forretningsprocesser, til strategiske opgaver, hvor målsætningen er at skabe fundamentet, der understøtter forretningsstrategien og sikrer konkurrencekraften på langt sigt. 

Vores force er digitaliserings-strategier og softwaresiden af IT, herunder viden om kravene til - og udfordringerne ved - de enkelte delsystemer, og hvordan man sammenbinder og integrerer det samlede systemlandskab.

Hjælp til at drive digitaliseringsagendaen…

Uanset om I søger sparring eller opgaveløsning på strategisk niveau, eller i forhold til mere snævert definerede områder, vil vi kunne hjælpe. Vi har erfaring i at arbejde på alle organisatoriske niveauer, og med opgaver som har berørt stort set alle facetter af digitalisering – fra strategi og organisering, til praktiske opgaver vedrørende procesoptimering, applikationsvalg samt projekt- og programledelse for blot at nævne nogle. 

Ofte er vores opgaver af tværorganisatorisk karakter og vedrører løft af den digitale modenhed.

Enterprise Architecture (EA) og Application Management

Når du vil hele vejen rundt om forretningen…

Når vi løser Enterprise Architecture og Application Management opgaver, er det overordnede mål at skabe de bedst mulige forudsætninger for at gennemføre forretningsstrategien. Opgaven er at sikre samspillet mellem forretningsarkitekturen og informationssystem- og teknologiarkitekturen, dvs.:

          Forretningsarkitekturen
          Defineret ved organisation, kapabiliteter og forretningsprocesser

          Informationssystemarkitekturen
          Omfattende softwareapplikationer, snitflader og data

          Teknologiarkitekturen
          Omfattende hardware- og softwarekomponenter, services mv.

Vi understøtter og dokumenterer vores resultater gennem anvendelse af anerkendte og datadrevne værktøjer, der samtidigt faciliterer det at drive en målrettet digitaliseringsagenda. Den strukturerede tilgang forenkler processen omkring videns- og dataindsamling og giver ydermere forretningsoverblik og datatransparens. 

At arbejde med Enterprise Architecture og Application Management er en tværorganisatorisk disciplin, som skaber forudsætninger for:

          Sammenhæng mellem forretnings- og IT-strategi

          Innovation og agilitet

          Drifts- og omkostningsoptimering

          Bedre GDPR-overblik og generel risikominimering

Kontakt os

Brian Halkjær
Partner & Adm. Direktør

       (+45) 52 21 15 48                    brian.h@konfident.dk

Specialist i IT-arkitektur på såvel løsnings som enterpriseniveau, og med bred brancheerfaring. Brian har endvidere været med i opbygningen af flere softwareselskaber og har fungeret som rådgiver og sparringspartner for en række forsyningsselskaber. 

Over en flerårig periode fungerede han som senior IT-arkitekt hos LEGO Group. 

Brian er uddannet softwareingeniør.

Thomas S. Rasmussen
Partner

       (+45) 51 24 50 11                    thomas@konfident.dk

Specialist i forretningsudvikling og strategi samt IT entrepreneur. Grundlagde, og stod i flere år i spidsen for, en softwarevirksomhed med fokus på software og integrationsløsninger til energi og forsyningsområdet. 

Thomas har desuden haft lederroller i flere industrivirksomheder. 

Thomas er uddannet Civilingeniør og har en HD i organisation og ledelse.

Lad os kontakte dig

Konfident   -   CVR-nr. 40638342   -   Lille Gråbrødrestræde 1   -   5000 Odense C   -   info@konfident.dk
-                     -

KontaktEnterprise ArchitectureLedelsesrådgivning & digitaliseringEN

DK |

CookiespolitikVilkår for brugPrivatlivspolitik