Hvorfor LeanIX

Hvorfor LeanIX
LeanIX er efter vores mening det bedste værktøj på markedet til at understøtte den digitale transformation, samt reducere kompleksiteten i virksomheden. LeanIX repræsenterer en ny og moderne generation af værktøjer, der gør det muligt at arbejde mere effektivt og datadrevet.
At vælge den rette arkitektur er en forudsætning for virksomhedens digitale innovation, agilitet og i sidste ende bundlinjen. LeanIX er hele virksomhedens værktøj, der er relevant og intuitiv på forskellige organisationsniveauer. Det handler om at reducere arbejdsbyrden ved at lade LeanIX tage det tunge løft.

Enterprise Architecture Management

Få et realtidsoverblik over jeres IT-landskab og forretningskapabiliteter, som sætter jer i stand til at øge produktiviteten og sætte fart på transformationsprojekterne. Nøgleområder: Application Portfolio Management, Technology Risk Management og Business Transformation Management.

SaaS Management Platform

Optimer omkostninger og produktivitet af jeres SaaS anvendelse. Integration med alle førende økonomi-, kontraktstyrings-, og Single Sign-on-systemer, hjælper dig med hurtigt og kontinuerligt at finde applikationer der anvendes. Kort sagt et overblik over organisationens SaaS-økosystem.

Value Stream Management

Lever pålidelig software effektivt. LeanIX’s Value Stream Management forbinder teams, teknologi og processer på en måde der understøtter effektive softwareleverancer. Value Stream Management gør det muligt at eliminere risici, flaskehalse og ineffektivitet alt imens flowet i softwareleverancerne forbedres.

Fordele ved LeanIX:

  • Styrker sammenhæng mellem virksomhedens mål og digitaliseringsindsatser
  • Understøtter virksomhedens digitale agilitet
  • Skaber tværorganisatorisk overblik
  • Demokratiserer vidensindsamling og adgang til indsigter gennem en intuitiv brugerflade
  • Fastholder viden i virksomheden og understøtter on-boarding af nye medarbejdere og leverandører
  • Bidrager til besparelser og risikominimering
  • Stærk datamodel og referencedata, der giver en hurtig opstart