LeanIX konsulentydelser

LeanIX Konsulentydelser
Konfident er certificeret LeanIX konsulent-partner og kan hjælpe jer i alle faser med arbejdet omkring implementering af en EAM-praksis understøttet af LeanIX.

Discovery

Etabler vision, mål og milepæle med klare og afstemte definitioner af hvem, hvad, hvordan og hvornår. Hurtig værdiskabelse er essentielt for at opbygge momentum.

Governance

Fastlæg konventioner, roller og ansvar, arbejdsmåder og pas det ind i eksisterende processer for at muliggøre uddelegering og sikre bæredygtig værdiskabelse.

Implementering

Konfigurer LeanIX til at matche kravene til datafangst, rapportering og opfølgning (fx i forhold til adoption, kompleksitet, osv.).

Integration

Etabler relevante integrationer med henblik på at automatisere og øge informationers integritet hvor relevant og muligt.

Udrulning & træning

Etabler rolle- og kontekstspecifik on-boarding og referencemateriale, gennemfør on-boarding og følg op på adoptionen af den ændrede arbejdspraksis.

Dataopsamling & migrering

Indledende og løbende datafangst og indlæsning ved hjælp af batch-import, systemunderstøttede spørgeskemaer, interviews osv.